Polityka Prywatności


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej wypożyczalni www.weznaprobe.pl (zwanej dalej: „Wypożyczalnią”).
2. Właścicielem wypożyczalni i jednocześnie administratorem danych jest Maciej Trojanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MT Solutions Maciej Trojanowski z siedzibą w Warszawie (01-390), ul. Puszczy Solskiej 2 lok. 12 , wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5222645622, REGON: 146393070, zwany dalej weznaprobe.pl.
3. weznaprobe.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających stronę internetową wypożyczalni .
§ 1 Jak zbieramy dane?
1. weznaprobe.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) zapisania się do newslettera
b) korzystania z formularza kontaktowego
c) składania zamówienia
3. W przypadku zapisywania się do newslettera, Klient podaje:
a) adres e-mail
4. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego, Klient podaje:
a) adres e-mail
b) imię i nazwisko
c) numer telefonu
5. W przypadku składania zamówienia w Wypożyczalni, Klient podaje następujące dane:
a) adres e-mail
b) dane adresowe:
– kod pocztowy i miejscowość
– ulica wraz z numerem domu/mieszkania
c) imię i nazwisko
d) numer telefonu
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy
b) numer NIP
7. Podczas korzystania ze strony internetowej Wypożyczalni mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej Wypożyczalni.
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
1. W przypadku dokonania wynajmu poprzez stronę internetową Wypożyczalni, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
a) firmie kurierskiej (DPD Polska Sp. z o.o ; UPS Polska Sp. z.o.o. ; Papas Cars SC)
2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Wypożyczalni do preferencji Klientów, a także administrowania stroną internetową Wypożyczalni.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
1. Strona internetowa może używać niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez weznaprobe.pl na komputerze osoby odwiedzającej stronę internetową Wypozyczalni, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle
zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez weznaprobe.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających strony internetowej Wypożyczalni. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Wypożyczalni.
2. weznaprobe.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
3. weznaprobe.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej Wypożyczalni, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości
4. weznaprobe.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji strony internetowej Wypożyczalni za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Wypożyczalni.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Wypożyczalni będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek
internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Mozilla Firefox;
c) przeglądarka Chrome
d) przeglądarka Safari
e) przeglądarka Opera
7. weznaprobe.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę internetową Wypożyczalni przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP może być wykorzystywany przez weznaprobe.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Wypożyczalni, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony internetowej Wypożyczalni.
8. Strona internetowa Wypożyczalni może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. weznaprobe.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia
1. Dane osobowe zbierane są przez weznaprobe.pl za pośrednictwem strony internetowej Wypozyczalni www.weznaprobe.pl i są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z:
a) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2016.922).
b) Rozporaadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004. 100.1024)
2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony internetowej Wypożyczalni mają jedynie uprawnieni pracownicy weznaprobe.pl.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
4. weznaprobe.pl zapewnia Klientom, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym na adres bezpieczenstwo@weznaprobe.pl.
5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. weznaprobe.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Wypożyczalni regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez weznaprobe.pl roszczeń od danego Klienta.

Nowości

Koszyk Zamów teraz »

Wybrane produkty do wypożyczenia:

Nazwa Cena Kaucja
zł/dzień Usuń
Zamów teraz »

Nie masz żadnych produktów w koszyku.

×